Tilaus- ja sopimusehdot

Rytmimusiikkiopisto Tauko, Y-tunnus 0840401-8 (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 0%.

Yhteystiedot

Sähköposti: toimisto(at)tauko.com
Puhelin: 040 0794621
Postiosoite: Pihatörmä 1 A 2 krs, 02240 Espoo

Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan kotisivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksupalvelun tarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj,
y-tunnus: 2122839-7
Innova 2 Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

https://www.paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

1. Toimitusehdot

1.1 Toimittaja sitoutuu myymään, toimittamaan ja kokoamaan tuotteet ja palvelut kussakin kirjallisessa tilauksessa sovitun mukaisesti. Ostajalle myytävät tuotteet ja palvelut tulee määritellä tyhjentävästi tilauksessa muun muassa tuotteiden lukumäärän, erän ja laadun suhteen. Ostajan tuotteita ja palveluita koskevien tilausten hyväksyntä tapahtuu kirjallisesti. Muutoksista näihin ehtoihin voidaan sopia vain kirjallisesti toimittajan tai sen valtuuttaman henkilön kanssa. Toimittaja voi täyden harkintavaltansa nojalla hyväksyä tai hylätä tilauksen tai hyväksyä ainoastaan osan tilauksesta.

1.2 Toimittajan tulee vahvistaa tilaus kirjallisesti lähettämällä tilausvahvistus ostajalle. Tilausvahvistuksen tulee sisältää tilausnumero, tilattu määrä, tuotteen tyyppi, kunkin tuotteen hinta ja arvioitu toimituspäivä tai -viikko, jolloin tilaus toimitetaan.

1.3 Ostajalla ei ole oikeutta pyytää tilauksessa sovittuihin tuotteisiin ja palveluihin muutoksia tilausvahvistuksen jälkeen. Toimittaja ei ole velvollinen toimeenpanemaan Tilauksen muutoksia ennen kuin Osapuolet ovat sopineet hintaan ja toimitusajankohtaan liittyvistä muutoksista. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilauksia. Tuotteilla ei ole palautusoikeutta.

1.4 Toimittajan tulee ilmoittaa tilausvahvistuksessa määriteltyyn arvioituun toimituspäivään sekä toimitusajankohtaan liittyvät muutokset ostajalle 1-2 arkipäivää ennen aiottua toimitusajankohtaa. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan Toimittajalle toimituskohteeseen sekä toimitukseen liittyvistä erityisistä seikoista, joihin Toimittajalla on oikeus luottaa. Ostajan pyytämät toimitusajankohtaan liittyvät muutokset tulkitaan poikkeamaksi sovitusta ja niihin soveltuu kohta

1.5 Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä osatoimituksista, ellei muuta ole sovittu Osapuolten kesken.

1.6 Ostajan on kustannuksellaan tarkastettava tuotteet välittömästi toimituksen tapahduttua. Ostajan tulee seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa tarkastuksesta ilmoittaa toimittajalle mahdollisista poikkeamista tai vahingoista. Jos ostaja ei ilmoita poikkeamista tai vahingoista, Tuotteiden katsotaan tulleen toimitetuksi sopimuksen ja tilauksen mukaisesti. Tuotteen poikkeama tai vahingoittuminen ei oikeuta kieltäytymään vastaanottamasta tuotetta tai maksamasta sitä koskevaa laskua. Vaaranvastuu siirtyy toimituslausekkeen mukaisesti.

1.7 Jos toimitus viivästyy toimittajasta johtuvista syistä ja ostajalle on aiheutunut tästä vahinkoa, ostaja ja toimittaja neuvottelevat kohtuullisen korvauksen ostajan kärsimistä suorista vahingoista yksinomaisena ja ainoana oikeussuojakeinona viivästyksen johdosta. Jos Osapuolet ovat sopineet sopimussakosta, sopimussakon määrä ei voi missään tapauksessa ylittää 10 %:a viivästyneen osan arvosta. Sopimussakon maksaminen ei vapauta toimittajaa muista velvollisuuksistaan ostajaa kohtaan. Maailmanlaajuisten rahti myöhästymisistä (Force Majeure), palveluntarjoaja ei ole vastuussa myöhästymisistä.

1.8 Ostaja on viivytyksettä velvollinen ilmoittamaan toimittajalle kaikista tiedossaan olevista viivästyksistä toimitusaikatauluun. Ostaja ei ole velvollinen vastaanottamaan tuotteita tilausvahvistuksessa sovittua aikaisemmin. Jos tuotteita ei voida toimittaa sovittuna ajankohtana ostajasta johtuvista syistä, toimittajalla on oikeus toimittaa tuotteet varastoon ostajan kustannuksella ja ostaja vastaa kaikista viivästyksen aiheuttamista suorista kustannuksista toimittajalle.

2. Maksuehdot ja omistusoikeus

2.1 Tuotteista ja palveluista tulee suorittaa maksu neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa laskun päiväyksestä, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Maksu tulee suorittaa kokonaan ilman kuittauksia, tai vähennyksiä. Ostajalle suoritettavaksi tuleva maksu tuotteista ja palveluista määritellään tilausvahvistuksessa. Hinnat ilmoitetaan sis. arvonlisäveroa, tullimaksu. Hintaan ei sisälly toimituskulut sisämaassa. Hinnat sisältävät ainoastaan ne kulut, jotka sovitun ja sovellettavan Incoterms-toimituslausekkeen mukaan ovat toimittajan vastattavia, ellei toisin ole osapuolten kesken sovittu. Toimittajalla on oikeus nostaa hintoja, mikäli toimittajasta riippumattomasta syystä kustannukset, maksut, verot tai veronluonteiset maksut nousevat, valuuttakurssit muuttuvat yli 3 %: tai raaka-aineiden hinnat nousevat. Toimittajalla on oikeus lisätä kustannusten nousu omiin hintoihinsa välittömästi. Normaali kuljetuspakkaus sisältyy hintoihin. Jos ostaja ei maksa laskua viimeistään eräpäivänä, Toimittajalla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaisesti sekä perinnästä aiheutuneet kulut.

2.2 Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun toimittaja on vastaanottanut maksun kokonaisuudessaan.

3. Vastuunrajoitukset

3.1 Kaikki oikeudet ja oikeussuojakeinot on tyhjentävästi määritelty sopimuksessa. Toimittaja ei vastaa toimittamansa tuotteen kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta tai vahingoista, joka on tällaisen vahingon seuraus. Toimittaja vastaa toimittamansa tuotteen yksityishenkilölle aiheuttamasta henkilö ja/tai esinevahingosta tuotevastuulain säännösten mukaisesti.

3.2 Ostajan vastaanotettuaan tuotteen ja tarkastelun jälkeen on hyväksyttävä tuote, jonka jälkeen toimittajan vastuu tuotteesta siirtyy ostajalle.

3.3 Sopimuksen alla korvattaviksi tulevat ainoastaan välittömät vahingot. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle aiheutuneista välillisistä vahingosta tai tappiosta kuten voiton menettämisestä, tulojen menetyksestä, viivästymisestä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, tai muista vastaavista syistä tai tappioista. Edellä mainittua vastuunrajausta ei sovelleta, mikäli vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti.

3.4 Toimittajan sopimukseen perustuvan vahingonkorvausvastuun yhteismäärä ei voi ylittää tilauksen kokonaisarvoa.

3.5 Toimittaja ei ole korvausvelvollinen todennäköisistä tekijänoikeusrikkomuksista joka voi johtaa tullin pakollisiin toimenpiteisiin kuten tavaran takavarikointi.

3.6 Toimittaja ei ole korvausvelvollinen rahtiyhtiön tuottamista rahallisesta tai materiaalisista tappioista.